Cellulosa isolering

Rött hus med vatten utanför

En miljövänlig och effektiv Isoleringslösning

Cellulosaisolering, en produkt av naturen och en huvudkomponent av växter och träd, är ett hållbart isoleringsval som erbjuder en mängd fördelar för ditt byggprojekt. Genom att användacellulosasom i. isoleringsmaterial bidrar du till ett mer miljövänligt byggande och minskar ditt koldioxidavtryck.