Våra tjänster

Rött hus med vatten utanför

Nybyggnation

Stort eller litet – Vi bygger ditt hus i lösvirke enligt dina ritningar. Du väljer själv om du vill ha totalentreprenad eller vill göra vissa delar själv. Oavsett vilket så har vi alltid som mål att utföra bygget på ett effektivt sätt för att hålla byggtiderna nere.

Tillbyggnad

För dig som vill bygga ut. Vi anpassar byggstilen till ditt befintliga hus och är lyhörda för dina önskemål.

Ombyggnad

För dig som vill bygga ut. Vi anpassar byggstilen till ditt befintliga hus och är lyhörda för dina önskemål.

Komplementbyggnader

För dig som vill bygga ett förråd, attefallshus (30 m2), friggebod (15 m2), fristående pannrum eller garage. Hör av dig!

Renovering

Vi renoverar och bygger om invändigt för både privatpersoner och företag. Köksrenovering och badrumsrenovering sker i samarbete med certifierade partners inom VVS och våtskikt.

Grundarbeten

Vi utför grundarbeten inför nybygge samt dränage för befintliga byggnader. När våra egna maskiner inte räcker till samarbetar vi med Slottex.

Takarbeten

Byte av tak och läggning av nya tak i både tegel och plåt. Behöver du hjälp att välja vilket tak som passar dig och din byggnad, hör av dig till oss!

Sprutisolering Polyuretan

Vi spriutisolerar med polyuretan. Det ger en bättre isolering utan skarvar och köldbryggor. Sprutisoleringen kommer åt i alla hörn och du slipper onödiga energiförluster.

Cellulosa isolering

Cellulosaisolering, en produkt av naturen och en huvudkomponent av växter och träd, är ett hållbart isoleringsval som erbjuder en mängd fördelar för ditt byggprojekt.

Flytspackling

Vi utför större spackelarbeten med vår pump för exempelvis att spackla in golvvärme och att lägga ny yta på befintlig garageplatta.

ROT-arbeten

ROT-arbeten innebär att du som privatperson med småhus kan göra skatteavdrag för arbetskostnaden vid reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad.

Kontakta oss

Tveka inte på att höra av dig till oss om du har några frågor!